دانشیار ای تی

نوامبر 2021 - دانشیار آی تی

- بار
مدل سه بعدي در دنياي امروز

مدل سه بعدي در دنياي امروز

مدل سه بعدي در دنياي امروز مدل سه بعدی همان طور که از اسمش پیداست یک مدل کامپیوتری است که با نرم افزار ایجاد می شود و در نهایت یک شیئ یا جسم سه بعدی مانند اجسام واقعی به ما می دهد و می تواند هر اندازه یا مدلی داشته باشد. در دنیای امروز مدل هاي سه بعدي در زمينه هاي مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.دنیای علم از مدل سه بعدی برای مدل هاي […]